BAA0007Laborilauad (.pdf)

Laboritöölauad on disainitud selliselt, et laua stabiilsusega oleks tagatud maksimaalne turvalisus, seal asetsevate seadmetega töötamisel ja kemikaalide käitlemisel.

Töölauad on valmistatud materjalidest, mis on vastupidavad mehhaanilistele, keemilistele ja termilistele mõjutustele mis võivad ette tulla kasutuse käigus ning mitte kergestisüttivad. Sõltuvalt töö iseloomule kasutatakse erinevaid tööpinna materjale.

 BAA0014Töölaudade alusraamistik vastab nõuetele, mis tulenevad laboratooriumi töölaudadele esitatud nõuetest ning on määratletud EU ja Eesti standardiga EVS-EN 13150:2001. Alusraam tagab laua stabiilsuse ning kindlustab tööpinna mitteläbipaindumise tööpinnale esitatud koormuse korral. Alusraamina kasutame ristkülikukujulist toruprofiili 50x25 mm, mis on kaetud korrosioonikindla värviga. Alusraamil on reguleeritavad jalad laua loodimiseks.

Töölauad jagunevad oma konstruktsioonilt:

  • Aluskappidel asetseva tööpinnaga töölauad (sellisel juhul peaks aluskapid täitma kogu laua aluse, et tööpind ei jääks toestuseta);
  • H-tüüpi alusraam, mille all olevad aluskapid on kas raamikinnitusega rippes asendis või mobiilsed ratastel ühikud. H- tüüpi raami saab edukalt kasutada ka reguleeritava kõrgusega töölaudade konstruktsiooni puhul;
  • C- tüüpi alusraam, mille all olevad aluskapid on analoogsete paigutusvõimalustega H- tüübile, kuid võimaldavad rohkem vaba ruumi laua all nii aluskappide paigutamisel kui ka töötaja jalgadele istudes töötades.

Laborilaua ehitus

 BAA0026Laborilaudade laiused on standard põhimõõtudega 900 mm, 1200mm, 1500mm ja 1800mm.1 Suuremate mõõtmetega lauad on soovitav komplekteerida kasutades erinevaid väiksemaid põhimõõte. Töölaudade standard sügavusmõõdud on 600 mm, 750 mm ja 900mm.

Laius mm Sügavus mm Kõrgus mm
900 600 750
1200 750 900
1500 900
1800

Nende mõõtudega on istudes töötamise korral tagatud minimaalne vaba ruum jalgadele, laiuses 600mm.

Võimalikud on ka teiste mõõtmetega töölauad.

 BAA0086

Tööpind on tasapinnaline ning vedelikega töö alas kõrgendatud äärisega. Äärise kõrgus peab olema piisav, et takistada mahavalgumast vedeliku kogust 5 l/m2 kohta. Tööpind talub koormust min. 2000N alal 120x120mm ilma kahjustuste või deformatsioonita. Tööpinna materjalivalik sõltub konkreetse labori otstarbest. Erinevate materjalide omadused on toodud kirjelduse lõpus olevas materjalide tabelis.Tööpinna materjalid ja nende kasutamine erinevates laborites:

Materjal Kriitilised ained Kahjustusi põhjustavad ained Kasutusala
Kõrgsurvelaminaat Happed kontsentratsiooniga >10% Kontsentreeritud soolhape, lämmastikhape, kuumutatud väävelhape Aparatuurilauad ja kuiva tsooni töölauad. Ei ole kasutamiseks märjas töötsoonis
Kompaktplastik Happed kontsentratsiooniga >10% Kontsentreeritud soolhape, lämmastikhape, kuumutatud väävelhape Niiskuskindel, monoliitne, kergesti puhastatav.Märgades ruumides, füüsikalaborites ja keskmise kandega laudadel
Keraamika Puuduvad Vesinikfluoriidhape Parim kemikaalikindlus, mehaaniliselt stabiilne, kergesti puhastatav. Väga kõrget kemikaalikindlust nõudvas tsoonis
Polüpropüleen Süsivesinik, sidrunhape, oksaalhape, süsinik tetrakloriid, diiselkütus Osoon, kontsentreeritud lämmastikhape, kloroform, petrool, benseen Kõrge keemiline kindlus hapetele ja solventidele. Kõrge kemikaalikindlusega tööalas, töötamisel vesinikfluoriidhapetega, raadioisotoopide töötsoonis
Roostevabateras Kloriid ja broom, sipelghape, väävelhape Kõrge vastupidavus solventidele ja kõrge temperatuuritaluvus. Bioloogia, mikrobioloogia, farmaatsia, raadioisotoopide tsoonis ja pataloogias.

*Tööpinnale sattunud kemikaal on soovitav koheselt eemaldada. Töötamisel kemikaalidega kasuta alusmatte. Tööta kemikaalidega vaid selleks ettenähtud tööpinnal.