Medkoe võimalused on laienenud. Valikutesse on lisandunud energiasäästlikud ja mitmesugused eriotstarbelised tõmbekapid.

Energiasäästlik tõmbekapp

Standard tõmbekapid

Jaanuar .2020.

Medkoe tarnis ja paigaldas Saksa Gümnaasiumi keemiaklassi lauad, demonstratsiooni laua, kemikaalide hoiukapid. Demonstratsiooni tõmbekapp on kooli logoga. Ettevalmistus ruumis asub labori tõmbekapp.

Kooli demo tõmbekappKeemiaklassi laborilaud

Ilmus Medkoe loodusteaduste klassi sisustuse 2019 aasta kataloog.

Kataloogis leiab keemia, füüsika ja bioloogia klassi sisustamise erinevad võimalused.

Nende hulgas kooli demonstratsiooni tõmbekapp, õpilaste grupitöö lauad, demonstratsioon lauad ja koolitoolid

Medkoe tarnis Läti Ülikooli uude loodusteaduste õppehoonesse laborimööbli. Paigaldus toimus kaheksal korrusel. Tegemist oli osaga Läti Ülikooli plaanist luua Jelgava tänava äärde ülikooli linnak. Tarniti kesklauad, kaalulauad, hoiukapid, elektrooniku töölauad, laekonsoolid ja valamukapid. Pildid Läti Ülikooli kodulehelt. Lisaks suurepärasele arhitektuurile on majas ka suurepärane akustika. 

LU II

LU I

August 2017
Koos heade koostööpartneritega sisustati Terviseameti uued laboratoorumid. Tarniti tavalised ja eriotstarbelised tõmbekapid ning ka laminaarkapid. Rajati lokaalsed demineraliseeritud vee trassid ja paigaldati labori pesumasinad. Labori mööblist paigaldati kesklauad, hulgaliselt erinevaid ratastel aluskappe ja valamukapid. Tööd lõppesid labori ruumide ventilatsiooni tasakaalustamisega.

Terviseameti BSL3 labori laminaarkapid

Valmis Medkoe 2016 aasta laborimööbli ja sisseseade kataloog.

Medkoe 2016 aasta Laborimööbli kataloog 

Detsember 2015

Septembris valmis ja avati Riias Läti Ülikooli rajatavas uues akadeemilises keskuses esimene õppehoone. Valmis Loodusteaduste õppe - ja laborikorpus. Medkoe tarnis ja paigaldas kuuel korrusel kõikide laborite sisseseade. Tarniti kesklauad, hoiukapid, kaalulauad, ratastega aluskapid ja laborilauad. vastavalt labori vajadusele kasutati keraamilisi, keemikalikindlast kõrgsurve laminaadist, roostevabaterasest, polüpropüleenist ja kompaktist tööpindu. Fotod on pärit Läti Ülikooli kodulehelt. vaata ka http://www.tornakalns.lv/virtuala-ture/

 

 

Detsember 2015

Farmaatsia profiiliga õppelaboritesse tarniti energiasäästlikud tõmbekapid, ventileeritavad kemikaalidede hoiukapid, grupitöölauad, õppe apteek,  ja Steelco laboripesumasin.

 

September 2014

EMÜ Polli Aiandusuuringutr Keskusesse tarniti võidetud riigihanke tulemusena laborimööbel.

Tarniti kesklauad, kemikaalide ventileeritavad hoiukapid, valamukapid, laboritoolid ja lae teenindusmoodulid.

 

 

 

 

 

 

Võidetud riigihanke tulemusena Medkoe sisustas Tartu Ülikooli uue Füüsika hoone labroid laborimööbli ja kohtäratõmmetega.