November 2013

Pärnumaa Keskkonnahariduskeskusesse tarniti ja paigaldati laborimööbel ja õppeklasside mööbel.

August 2013

Tööd alustasid Biolaborid OÜ GMP puhasruum Tallinnas ja Clifton ISO puhasruum Tartus.

22.07.2013.

Kodulehele lisatud Medkoe 2013 laborimööbli kataloog. Vaata lähemalt.

11.06.2013

Koostöös Tellijaga valmis AS Ökosili uus labori ja kontorihoone.

Medkoe koostas laboritehnoloogilise projekti ja tarnis ning paigaldas laborimööbli.

04.04.0213 anti Tallinna Tehnikaülikoolile üle riigihanke korras tarnitud laborimööbel.

Hanke käigus tarniti ja paigaldati TTÜ VI korpusesse laboritöölauad, vialis 40mg seinakapid- ja riiulid ning ratastega aluskapid.

Hanke maht oli üle 100 000 EUR.

12.12.12

Täna avati Molycorp-Silmet AS-s Euroopa moodsaim analüüsilabor. Kahel korrusel paiknev labor valmis ligi aastase koostöö tulemusena.

Labori ehitamisel ja sisustamisel arvestati kõiki antud valdkonna norme ja selle valdkonna viimaste aastate suundumusi. Tulemuseks on kaasaegne ohutu töökeskkond.

12.11.2012

Kodulehele lisatud Medkoe 2012 laborimööbli kataloog. Vaata lähemalt.

10.08.2012

Laboritesse paigaldati 10 tõmbekappi, dosage millest 6 olid eriotstarbelised ning mõeldud tööks vesinikfluoriidhappega.

Tõmbekappide hulgas oli ka 2100 mm laiune "walk in" tõmbekapp.

15.05.2012

Koostöös Waldner GmBH-ga paigaldasime Eesti Biokeskuse uude hoone neljale korrusele bioloogia labori suunitlusega laborimööbli.

Tööpindadena kasutati 19 mm paksust "laboratory grade" kompaktplastikut ja roostevabaterast. Kokku üle 600 jm. Antud materjalid on kõige sobivamad bioloogilise suunitlusega laborites.

25.06.2012

Näitusel Achema 2012 esitles Waldner GmbH esimesena Euroopas energiasäästlikku eriotstarbelist, treat ka EVS-EN14175-7 osale, order vastavat tõmbekappi. Vastava konstruktsiooniga tõmbekapp suurendab veelgi ohtlike ainete või kõrgete temperatuuride kasutamise ohutust laboris.