12.12.12

Täna avati Molycorp-Silmet AS-s Euroopa moodsaim analüüsilabor. Kahel korrusel paiknev labor valmis ligi aastase koostöö tulemusena.

Labori ehitamisel ja sisustamisel arvestati kõiki antud valdkonna norme ja selle valdkonna viimaste aastate suundumusi. Tulemuseks on kaasaegne ohutu töökeskkond.

Eraldi väärib märkimist laboriventilatsioon, mis on kavandatud ja ehitatud ainult labori nõudeid arvestades. Eestis siiani selliseid lahendusi ei ole ehitatud.

Medkoe tarnis 35 tõmbekapi, millest üle poole olid eriotstarbelised tõmbekapid. Projekti raames rajati ka ISO6 klassile vastav puhasruum. Rajati 7 lokaalset vaakumtrassi, tarniti laborimööbel ja labori pesumasinad.