Kemikaalide hoiukapid (.pdf)

Kemikaalide hoiukapid kavandatakse vastavalt vajadusele. Püüda vältida ülemääraste kemikaalide ladustamist laboratooriumis.

Kemikaalide hoiukapid on reeglina ventileeritavad ja varustatud automaatse konstantse õhuhulga klapiga. Plahvatusohtlikke kemikaale hoitakse tulepüsivates hoiukappides.

*Tõmbekapi alla paigaldatavad ventileeritavad hoiukapid

kemikaalide hoiukapp

*Tulepüsivad kemikaalide hoiukapid (vasakul) koos keemiliste jäätmete hoiukapiga

tulepsiv kemikaalide hoiukapp

*Väljaõmmatavate ustega kemikaalidee hoiukapp

vljatmmatava kemikaalid ehoiukapid