Tööde alustamisel laboratooriumi rajamiseks või renoveerimiseks on otstarbekas alustada ruumipasside koostamisest. Ruumipass peab sisaldama kogu informatsiooni saamaks hästi toimiv funktsionnalselt läbimõeldud laboratooriumi.

Ruumipassi osad:

  • Laboratooriumi funktsiooni kirjeldus koos põhiliste seadmete kirjeldusega.
  • Ruumi kirjeldus. Erinõuete kirjeldamine.
  • Tööks vajalike kommunikatsioonide kirjeldus.
  • Ohutus- ja keskkonnaaspektid, jäätmekäitlus.
  • Laboratooriumi ventilatsioonipassi koostamine.
  • Laborimööbli ja sisseaseade loetelu koos paigutuse skeemiga arvestades liikumisalade ja –teedega.
  • Sisseseade tehniline spetsifikatsioon.