Lietas, ko Tu jau zini, tomēr...

 • Plānojot laboratorijas iekārtojumu, jāparedz arī pietiekama telpa pārvietošanās vajadzībām.
 • Pārvietošanās telpas plānošanā jāņem vērā gan sēdošo, gan viņiem garām ejošo cilvēku telpas vajadzības.
 • Parasti eju platumam tiek paredzēti vismaz 1150 mm.
 • Ja tiek plānotas divas sēdvietas, starp kurām jāpārvietojas vēl vienam cilvēkam, tad ejai ir jābūt 1450 mm platai.
 • Ja tādā pat situācijā vienā pusē atrodas velkmes skapis, tad ejas platumam ir jābūt jau 1600 mm.
 • Laboratorijā nepieciešamā gaisa apmaiņas intensitāte ir 8x stundā. Tas ir vismaz 7 l/s uz vienu kvadrātmetru. Naktī gaisa apmaiņas intensitāte var būt 4x stundā.
 • Velkmes skapji parasti netiek novietoti pie durvīm.
 • Zem velkmes skapjiem esošajiem ventilējamajiem uzglabāšanas skapjiem ir nepieciešama atsevišķa pastāvīgā velkme 30-75 m3/h. Tā tiek nodrošināta nevis caur velkmes skapi, bet gan caur tiešu pieslēgumu ventilācijas sistēmai.
 • Tīro telpu un speciālo telpu gaisa apmaiņas intensitāte var būt vairākās reizes lielāka. 
 • Laboratorijās tiek izmantoti divi darba virsmu augstumi: 900 mm un 750 mm. Darba virsmu dziļums ir 600-900 mm.
 • Darbagaldu-salu standartizmēri ir 1400-1600 mm.
 • Uz vienu laboratorijas virsmas tekošo metru tiek paredzētas vismaz 3 x IP44 atbilstošas elektrības rozetes. 
 • Ja darbā tiek izmantoti šķīdinātāji, tad visām laboratorijas metāla daļām būtu jābūt sazemētām, kā arī būtu jābūt izbūvētai atbilstošai sistēmai ar prasībām atbilstošu grīdas segumu.
 • Šķīdinātāji tiek uzglabāti ugunsdrošos, ventilējamos uzglabāšanas skapjos. Piemēram, Düperthal GmbH.
 • Ķīmisko vielu uzglabāšanas skapjos tiek izmantotas dažāda lieluma polipropilēna vanniņas, kas nodrošina iespēju maksimāli samazināt un lokalizēt ķimikāliju noplūdes rezultātā radušos bojājumus.