Tīrajām telpām piemērojamās prasības ir noteiktas standartā EN ISO 14644- 1-8:2000-2008

Šis standarts sastāv no 8. daļām:

 1. Cleanrooms and associated controlled environments - Part 1: Classification of airborne particulate cleanliness for cleanrooms and clean zones
 2. Cleanrooms and associated controlled environments - Part 2: Specifications for testing and monitoring to prove continued compliance with ISO14644-1
 3. Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods
 4. Cleanrooms and associated controlled environments - Part 4: Design, try construction and start-up
 5. Cleanrooms and associated controlled environments - Part 5: Operations
 6. Cleanrooms and associated controlled environments - Part 6: Vocabulary
 7. Cleanrooms and associated controlled environments - Part 7: Separative devices (clean air hoods, viagra buy gloveboxes, isolators and mini environments
 8. Cleanrooms and associated controlled environments - Part 8: Classification of airborne molecular contamination

Tīro telpu klasifikācija

Pēc ISO 14644-1 Pēc US FED STD 209E Pēc GMP EU* Maksimālais uz vienu m2 pieļaujamais daļiņu daudzums2
0,1µm 0,2µm 0,3µm 0,5µm 1,0µm 5,0µm
1. klase 10 2
2. klase 0 100 24 10 4
3. klase 1 1 000 237 102 35 8
4. klase 10 10 000 2 370 1 020 352 83
5. klase 100 A/B 100 000 23 700 10 200 3 520 832 29
6. klase 1 000 B/C 1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 293
7. klase 10 000 C/D 352 000 83 200 2 930
8. klase 100 000 D 3 520 000 832 000 29 300
 • GMP EU un ISO14644 nav tieši salīdzināmi. GMP mērāmo daļiņu lielums ir 0,5µm un 5,0µm
Tīrā telpa ISO4 ISO5 ISO6 ISO7 ISO8
Filtru nosegtā zona % 90-100 50-70 20-30 7-15 4-5
Filtra efektivitāte 99,9997
ULPA
99,997
HEPA
99,997
HEPA
99,997
HEPA
99,97
HEPA

Piedāvātie produkti un pakalpojumi:

 1. Tīro telpu projektēšana un izbūve atbilstoši ISO un GMP prasībām
 2. Tīro telpu automātika (daļiņu skaitītāji, pilni risinājumi)
 3. Tīro telpu apgaismojums
 4. Tīro telpu FFU
 5. Tīro telpu statiskās un dinamiskās materiālu slūžas
 6. Gaisa slūžas un gaisa dušas