10.08.2012

Laboritesse paigaldati 10 tõmbekappi, dosage millest 6 olid eriotstarbelised ning mõeldud tööks vesinikfluoriidhappega.

Tõmbekappide hulgas oli ka 2100 mm laiune "walk in" tõmbekapp.

Eriotstarbelised-tombekapidHange hõlmas nii polüpropüleenist, keraamilisi, roostevabaterasest kui ka "laboratory grade" kõrgsurvelaminaadist tööpinnaga seinaäärseid- ja kesklaudu.

Laborimööbliga koos rajati 3 lokaalset vaakumtrassi. Vaakumpumbad, mudelid PC Vario 3004, tarnis Vacuubrand GmbH.

Laborid komplekteeriti kiirete VAV klappidega - AC3 Waldner GmbH-st. Laboriruumides rakendati energiasäästu abinõusid nagu tõmbekappide liikumisandur, tõmbekapi väljalülitamise võimalust ja kogu laboriventilatsiooni päeva ning ööreziimi.

{mov}labor1{/mov}

{mov}labor2{/mov}