22.06.2012

Tõmbekapi standard EVS-EN14175 on juurde saanud uue seitsmenda osa.

Vastav alaosa reguleerib tõmbekappide ehitust kui töötatakse eriti söövitavate ainetega, näiteks vesinikfluoriidhappega (HF), kuningveega, perkloorhappega (HCl04), väävelhappega (H2SO4) või töötatakse tõmbekapi all kuumust eraldatavate seadmetega.