Osaühing Medkoe on asutatud 2005 aastal. Ettevõte kuulub Eesti erakapitalile. Ettevõte on spetsialiseerunud erinevat tüüpi laboratooriumite, meditsiini- ja puhasruumide kavandamisele ning sisustamisele. Koostöös kliendiga valmib laboritehnoloogiline projekt. Projektiga koos anname soovitused ja lähteandmed laboriventilatsiooni, veevarustuse ja erigaasi trasside ehitamiseks. Laboritehnoloogiline projekt on aluseks laborite sisustamisel. Soovi korral saame pakkuda nn. „võtmed kätte" teenust. Aastast 2008 on Medkoe juhtimisüsteem sertifitseeritud ISO9001 järgi.

Laborisisutuse tarnimisel kasutame maailma juhtivate firmade tooteid ja komponente.

Koos oma heade koostööpartneritega on tarnitud ja paigaldatud:

 • 2005 Kiili Gümnaasiumi keemia klassi ettevalmistusruumi mööbel
 • 2006 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste laatsareti eriotstarbelise mööbliga sisustamine
 • 2007 Tallinna Farmaatsiatehase uue tootmishoone laboratooriumi kavandamine
 • 2007 JVÕK Kuperjanovi ÜJP laatsareti erigaasitrassid, projekteerimine ja rajamine
 • 2008 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Kütuselaborite laborimööbli ja energiasäästlike tõmbekappide tarnimine
 • 2008 JVÕK Kuperjanovi ÜJP laatsareti eriotstarbelise sisustuse ja aparatuuri tarnimine
 • 2009, 2012 Crystalsol AS laboritehnoloogilise projekti koostamine ja tõmbekappide tarnimine
 • 2009 Tartu Ülikooli Chemicumi sisustamine
 • 2009 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse tõmbekappide tarnimine
 • 2010 Tallinna Tehnikaülikooli IV korpuse laborimööbel
 • 2010 Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide instituudi laborimööbel
 • 2010 Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi keemialabor
 • 2011 Tallinna Tehnikaülikooli II B korpuse labori- ja kontorimööbel ning energiasäästlikud tõmbekapid
 • 2011 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kütuste tehnoloogia labori laborimööbel ja tõmbekapid
 • 2011 Tartu Teaduspargi Nanolabori ISO5 ja ISO6 puhasruumide rajamine
 • 2012 Tallinna Tehnikaülikool Keskkonnatehnika Instituudi laborimööbel ja tõmbekapid
 • 2012 Eesti Biokeskus laborimööbel ja tõmbekappid.
 • 2012 Molycorp-Silmet AS Laboratoorium 8 laboritehnoloogilise projekti koostamine, laborimööbli, tõmbekappide ja lokaalsete vaakumsüsteemide tarnimine.
 • 2013 Tallinna Tehnikaülikool VI korpuse laborimööbel
 • 2013 Molycorp-SIlmet AS Laboratoorium 530B laboritehnoloogilise projekti koostamine, laborimööbli, tõmbekappide, labori pesumasinate, puhaste ruumide ja lokaalsete vaakumsüsteemide tarnimine
 • 2013 EMÜ taastuvate loodusvarade teaduskeskuse laborite sisustamine I ja II etapp
 • 2013 Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse laboriseadmete ostmine koos paigalduse ja seadistamisega
 • 2013 Biolaborid OÜ GMP puhaste ruumide rajamine
 • 2013 Clifton AS ISO puhtaruumi rajamine
 • 2014 Tartu Ülikooli Physicumi laborimööbel
 • 2014 Tartu Ülikooli Physicumi kohtäratõmbed
 • 2014 EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskuse laborimööbel
 • 2014 Läti Ülikooli Laborikorpuse Laboritehnoloogia projekt
 • 2015 Läti Ülikooli uue laborikorpuse sisustamine Jelgava 1 Riia
 • 2015 Tallinna Tervishoiu kõrgkooli Farmaatsia profiiliga labori sisustamine
 • 2016 Läti Ülikooli uue laborikorpuse sisustamise II osa Jelgava 1 Riia
 • 2016 Teligent OÜ Laboritehnoloogilise projekti koostamine & sisustamine
 • 2016 Tallinna Loomaaia Liigikaitse labori laborimööbel
 • 2017 Terviseameti laborite sisustamine
 • 2017 Kadrina Gümnaasumi Keemiaklassi sisustamine

Suuremad koostööpartnerid

Waldner GmbH  Intersthul GmbHVaacubrand GmbHDüperthal GmbH Fridurit GmbHBimos BroenTuttnauerSteelco ritterwandEnvircoGreggersen GmbH